سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 تهیه لیست کوتاه پیمانکاران انجام عملیات احداث پل خاص جاده جایگزین رابر - ساردوئیه طرح سد شهیدان امیر تیموری (صفا رود ) ارزیابی
2 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
3 اجرای عملیات رپر گذاری تعدادی از رودخانه های رودبار، ریگان و کهنوج در استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
4 آگهی مزایده عمومی اجاره باغ نخیلات و مرکبات شبکه جیرفت جهت نگهداری و بهره برداری شماره 22/ج/402 مزایده یك مرحله‌ای
5 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث ساختمان های بهره برداری سد شهیدان امیر تیموری ( صفارود ) - تجدید فرآیند شماره 1- 19 /الف/402 مناقصه یك مرحله‌ای
6 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرائی لایروبی رودخانه خبر فرآیند شماره 20/الف/402 مناقصه یك مرحله‌ای
7 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار اجرای عملیات احداث ساختمانهای بهره برداری سد شهیدان امیر تیموری (صفا مناقصه یك مرحله‌ای
8 انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
9 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و مناقصه یك مرحله‌ای
10 مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد بر نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 24 » صفحه: