سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 فراخوان تجدید جذب سرمایه گذارایجاد سایت گردشگری و تفریحی در محدوده سد تنظیمی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
2 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی رپرگذاری بخشی از رودخانه های شهرستانهای شهربابک و رفسنجان مناقصه یك مرحله‌ای
3 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی رپرگذاری بخشی از رودخانه های شهرستانهای رابر، کهنوج و جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
4 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین وحمل سیمان باقیمانده بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
5 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی لایروبی بخشی از رودخانه های شهرستانهای عنبر آباد، بم، فاریاب و کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
6 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسیسات، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی شرکت آب م مناقصه یك مرحله‌ای
7 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار احداث زیر ساخت ارتباط فیبر نوری مخابرات سد جیرفت از مفصل مسیر اسفندقه مناقصه یك مرحله‌ای
8 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین وحمل آرماتور باقیمانده بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
9 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین وحمل سیمان باقیمانده بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
10 مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد بر نیاز (فرآیند شماره 41/ج/99) و خودروهای اسقاط (فرآیند شماره 42/ج/99) شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 21 » صفحه: