سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد بر نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای
2 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
3 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و بازسازی خط لوله آب بند انحرافی اندوهجرد مناقصه یك مرحله‌ای
4 انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات اجرایی لایروبی بخشی از رودخانه های زرند ، قلعه گنج ، کهنوج، رودبار و نرماشیر مناقصه یك مرحله‌ای
5 اجرای عملیات رپرگذاری تعدادی از رودخانه های رودبار ،ریگان و کهنوج در استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
6 عملیات احداث پل خاص جاده جایگزین رابر - ساردوئیه در محدوده مخزن سد شهیدان امیر تیموری(صفا رود) به فرآیند شماره 05/الف/402 – تجدید 2 مزایده یك مرحله‌ای
7 فروش 3 دستگاه ماشین آلات راهسازی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای
8 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار عملیات اجرائی لایروبی تعدادی از رودخانه های شهرستان بافت و رابر مناقصه یك مرحله‌ای
9 عملیات احداث پل خاص جاده جایگزین رابر - ساردوئیه در محدوده مخزن سد شهیدان امیر تیموری(صفا رود) - تجدید مناقصه یك مرحله‌ای
10 عملیات اجرایی تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازهگیری جریان در شبکه های آبیاری وز هکشی نرماشیر و جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 24 » صفحه: