سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 انتخاب پیمانکار بمنظور عملیات تکمیلی احداث جاده جایگزین رابر - ساردوئیه طرح سد شهیدان امیر تیموری ( صفارود ) مناقصه یك مرحله‌ای
2 انتخاب پیمانکارانجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه‌ی آبیاری و زهکشی نرماشیر در سال آبی 1402-1401 مناقصه یك مرحله‌ای
3 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تجهیزنقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در شبکه های آبیاری وزهکشی نرماشیروجیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
4 عملیات احداث پل خاص جاده جایگزین رابر - ساردوئیه در محدوده مخزن سد شهیدان امیر تیموری(صفا رود) مناقصه یك مرحله‌ای
5 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی کارهای باقیمانده سد قدرونی وتاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای
6 انتخاب پیمانکار عملیات کارهای باقیمانده سد قدرونی و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای
7 پروژه باقیمانده عملیات احداث بند انحرافی وکانال انتقال آب نجف آباد جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
8 فراخوان جذب سرمایه گذار ارزیابی
9 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم پشتیبان گیری Data Domain همچنین نصب، راه اندازی، گارانتی و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای
10 عملیات ساماندهی ساحل راست رودخانه هلیل پایین دست پل اول جیرفت از کیلومتر 800 تا 1050 مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 23 » صفحه: