سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات رپرگذاری تعدادی از رودخانه های شهرستانهای کرمان ،شهربابک ، راور ، انار و بافت استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
2 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار حفاری 3 حلقه چاه پیزومتر در دشت کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
3 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرائی لایروبی رودخانه جوزم شهرستان شهربابک مناقصه یك مرحله‌ای
4 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات رپرگذاری تعدادی از رودخانه های شهرستانهای کرمان ،شهربابک ، راور ، انار و بافت استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
5 انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسیسات، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان در سطح استا مناقصه یك مرحله‌ای
6 تامین، خرید، حمل و باراندازی بخش دوم مواد اولیه و ساخت لوله های فولادی پوشش شده پروژه آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
7 تامین، خرید، حمل و باراندازی بخشی از مواد اولیه و ساخت لوله های فولادی پوشش شده پروژه آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
8 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و بازسازی خط لوله آب بند انحرافی اندوهجرد مناقصه یك مرحله‌ای
9 مزایده عمومی اجاره دریاچه سد جیرفت به منظور پاکسازی از انواع ماهی مزایده یك مرحله‌ای
10 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) عملیات ساماندهی ساحل راست رودخانه هلیل پایین دست پل اول جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 5 ... 6 23 » صفحه: