سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم پشتیبان گیری Data Domain همچنین نصب، راه اندازی، گارانتی و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای
2 عملیات ساماندهی ساحل راست رودخانه هلیل پایین دست پل اول جیرفت از کیلومتر 800 تا 1050 مناقصه یك مرحله‌ای
3 انتخاب پیمانکار انجام خدمات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی مشتمل برشبکه‌ی آبیاری و زهکشی و سد تنظیمی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
4 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه لیفتراک دیزل 3 تن مناقصه یك مرحله‌ای
5 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
6 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
7 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ( فشرده ) تکمیل گلزار شهدای جا به جا شده از مخزن سد شهیدان امیرتیموری (صفارود ) مناقصه یك مرحله‌ای
8 تجدید مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تامین کننده جهت تهیه و ساخت تورسنگ (گابیون ) بارگیری ، حمل و باراندازی آن تا شهرستان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
9 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین کننده جهت تهیه سنگ از معدن ابارق و بارگیری ، حمل و باراندازی آن در محل های تعیین شده در محدوده مناقصه یك مرحله‌ای
10 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین کننده جهت تهیه و ساخت تورسنگ (گابیون ) بارگیری ، حمل و باراندازی آن تا شهرستان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 5 ... 6 24 » صفحه: