سـامانه شفافــ‌سازی

قراردادها

تاریخ عقد قرارداد عنوان قرارداد نوع قرارداد روش تامین مالی قرارداد نحوه ارجاع قرارداد محل اجرای قرارداد مبلغ قرارداد (میلیون ریال) مشخصات طرف قرارداد صلاحیت شماره رهگیری
1400/02/12 عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های شهرستانهای شهربابک و رفسنجان پیمانکاری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان شهربابک / شهر شهربابک 30,123 آریان تنش فولاد بتن ساجات 0031D5B00700233
1400/02/12 انجام عملیات ساخت ایستگاه هیدرومتری آبدرمیان شهربابک پیمانکاری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان شهربابک / شهر شهربابک 4,430 کهکشان سازه پرگاس ساجات 0032D5B00700274
1400/04/05 خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستان های انار رفسنجان راور و کرمان به طول 170 کیلومتر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 10,000 مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ساجات 0048D5B0230028D
1400/03/25 عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های کوهپایه و آب بخشاء پیمانکاری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان بردسیر / شهر بردسیر 11,544 قطران آب کرمان ساجات 0049D5B00700271
1400/04/12 عملیات خرید، تعمیر و بازسازی تجهیزات مکانیکال و الکتریکال سدهای در حال بهره برداری استان پیمانکاری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 86,889 آتیه کویر ساجات 004DD5B00700111
1400/04/05 خدمات نقشه برداری و مطالعات حد بستر ، حریم ومرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستان کهنوج - عنبر آباد- سرتک - کروچان - چارچاهی - رودبار - منوجان - قلعه گنج - گراغان - فاریاب - ارزوئیه - زرچین کرمان به طول 165 کیلومتر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 9,900 ایده پردازان توسعه ساجات 004DD5B02300144
1400/04/05 انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات طرح ساماندهی و کنترل سیلاب در محدوده مخروط افکنه های شرق شهرستان جیرفت تا جازموریان مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 25,000 مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ساجات 004DD5B0230019D
1400/04/05 انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر، حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستانهای ارزوئیه، قلعه گنج، ریگان به طول 190 کیلومتر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 10,640 ایده پردازان توسعه ساجات 004DD5B0230021E
1400/04/05 خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستان های کرمان ، بم ، ریگان ، فهرج و نرماشیر به طول 165 کیلومتر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 11,100 مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ساجات 004DD5B02300249
1400/04/05 خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های باغوئیه - خاتون آباد - کالب صوفیان - آهوان جیرفت - آهوان قلعه گنج - جیرفت - بلوک - عبدالله آباد - سرخ قلعه - گنج آباد - دولاب به طول 195 کیلومتر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 11,667 مهندسین مشاور پدید آب سپاهان ساجات 004DD5B0230025D
1400/03/31 خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستان های رفسنجان ، کوهبنان ، انار ، راور ، بردسیر ، شهربابک ، بافت ، رابر ، زرند و کرمان به طول 170 کیلومتر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 11,793 آساراآب ساجات 004DD5B02300277
1400/04/05 خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های اسحاق آباد - دو چاهی پاریز - پسوجان سیرجان - جوزم شهرک بنیاد مسکن - احمدی خورسند - بنه یکه شهربابک به طول 190 کیلومتر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 10,570 مهندسین مشاور پدید آب سپاهان ساجات 004DD5B02300299
1400/04/14 انجام عملیات پروژه آبرسانی به شهرهای جیرفت و عنبر آباد از سد جیرفت پیمانکاری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 8,350,000 جنرال مکانیک ساجات 004SD5B00700212
1400/02/13 خدمات مهندسی مرحله سوم علیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های شهرستانهای شهربایک و رفسنجان مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان شهربابک / شهر شهربابک 4,085 ایده پردازان توسعه ساجات 008ID5B02300419
1400/06/01 انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان امور خدماتی اعتبارات هزینه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 136,366 آتیه داران راه گشای ماهان وزارت تعاون 008ND5B04700133
1400/03/13 خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهرهای جیرفت و عنبر آباد از سد جیرفت مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 205,938 مهندسین مشاور یکم ساجات 009GD5B02300180
1400/05/02 انجام کلیه خدمات بازرسی مربوط به اقلام ، تجهیزات و تاسیسات سد مخزنی شهیدان امیر تیموری (صفارود) مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان رابر / شهر رابر 1,701 فنی وبازرسی پویاصنعت مشتاق ساجات 00ABD5B0230009B
1400/10/04 عملیات اجرایی طرح سیستم انتقال آب چشمه روستای جلگه پیمانکاری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان نرماشیر / شهر نظام شهر 63,500 کوشش سیال هفتواد ساجات 00ACD5B00700296
1400/05/06 احداث زیر ساخت ارتباط فیبر نوری مخابرات سد جیرفت از مفصل اسفندقه پیمانکاری اعتبارات هزینه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 25,660 ابرسازه کارمانیا ساجات 00AJD5B00700294
1400/10/04 انجام خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت بر عملیات احداث ریز ساخت ارتباط فیبر نوری مخابرات سد جیرفت مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 2,769 مهندسین مشاور آبنوس طرح مشرق زمین ساجات 00AJD5B0230036C
1400/07/27 تهیه و نصب سیستم خنک کننده تجهیزات حفاظت هوشمند پیمانکاری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 3,450 ابرسازه کارمانیا ساجات 00AJD5B00700431
1400/10/06 نظارت بر عملیات خرید ، تعمیر و بازسازی تجهیزات مکانیکال و الکتریکال سد های در حال بهره برداری مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 6,471 مهندسین مشاورآب نیرو ساجات 00AJD5B02300605
1400/10/06 انجام خدمات مشاوره برای مطالعه مهندسی ارزش سامانه انتقال آب از سد صفا به کرمان مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان رابر / شهر رابر 1,914 مهندسین مشاور پارس آرین آب ساجات 00ATD5B0230011E
1400/09/06 مطالعات تخلیه و جابجایی لندفیل واقع در حوضه سد شهیدان امیر تیموری (صفارود) مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان رابر / شهر رابر 4,950 مهندسین مشاور معماری و شهرسازی شهر و محیط پارسه ساجات 00B6D5B0230019C
1400/03/11 انجام عملیات تامین و حمل تجهیزات هیدرومکانیکال، لوله فولادی و مولد برق پروژه باقیمانده بند انحرافی و کانال نجف آباد جیرفت پیمانکاری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 34,669 شرکت سپاکو صنعت انرژی ندارد 00BAD5B00700201
1400/09/01 انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان امور خدماتی اعتبارات هزینه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 46,364 پارسه سفر کارمانیا وزارت تعاون 00BDD5B04700115
1400/05/06 خدمات مهندسی مرحله سوم عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های کوهپایه و آب بخشاء بردسیر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان بردسیر / شهر بردسیر 2,520 مهندسین مشاور آبنوس طرح مشرق زمین ساجات 011OD5B02300491
1400/10/15 بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم طرح خط انتقال آب از سد نرماشیر (نساء) به شهرستان های فهرج، ریگان و نرماشیر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان ریگان / شهر محمدآباد 8,112 مهندسی مشاور طوس آب ساجات 011SD5B0230013F
1400/01/22 عملیات نقشه برداری هوایی با استفاده از پهباد فوتوگرامتری و تهیه نقشه توپوگرافی مخزن سد شهیدان امیر تیموری (صفارود ) مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سایر موارد استان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت 1,200 مهندسین مشاور دستور نوین ساجات 011VD5B02300357
1400/12/22 خرید تجهیزات پایش کیفی سد شهیدان امیر تیموری (صفارود) تامین کالا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه   38,490 مهندسین بدر آذین بنا ساجات 0124D5B08700162
1401/01/23 تامین خرید، حمل و باراندازی بخشی از مواد اولیه و ساخت لوله های فولادی پوشش شده پروژه آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان پیمانکاری اعتبارات هزینه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان رفسنجان / شهر رفسنجان 668,777 شرکت نورد لوله و پوشش نیزار ندارد 0
1400/03/30 انجام خدمات مهندسی مرحله سوم عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های رابر - کهنوج و جیرفت مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 6,150 مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ساجات 0137D5B02300175
1400/12/28 انجام عملیات اجرایی طرح تکمیلی ساماندهی ساحل راست رودخانه های هلیل پایین دست پل اول جیرفت پیمانکاری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 15,952 شمس فراز اهورا ساجات 013ID5B0070010F
1400/12/28 خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر ، حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستان های شهربابک و سیرجان به طول 127 کیلومتر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 8,500 مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ساجات 013VD5B0230009A
1400/12/28 خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر ، حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستان های بافت ، بردسیر و کرمان به طول 165 کیلومتر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 10,500 مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ساجات 013VD5B02300106
1400/12/28 خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر ، حریم و مرحله اول ساماندهی چند شاخه از رودخانه های شهرستان های بم، جیرفت ، رودبار ، ریگان ، عنبر آباد ، فهرج ، قلعه گنج، کهنوج به طول 182کیلومتر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 12,449 ایده پردازان توسعه ساجات 013VD5B02300125
1400/12/28 خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر ، حریم رودخانه های راور ، رفسنجان ، زرند و کوهبنان به طول 201 کیومتر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 13,568 ایده پردازان توسعه ساجات 013VD5B0230013E
1401/03/25 احداث و ترمیم فنس کشی و نرده حفاظ اطراف تجیزات اندازه گیری جریان آب در بندهای انحرافی اندوهجرد و شهداد و عنبروتک پیمانکاری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 6,228 شرکت اسپرلوس گستر ماهک ندارد 0151D5B00700139
1400/10/15 انجام خدمات اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای درسطح استان کرمان مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 3,711 امین آبادگر دنیز ساجات 0152D5B02300059
1401/04/13 انجام خدمات بازرسی فنی بر خرید، حمل و باراندازی بخشی از مواد اولیه و ساخت لوله های فولادی پوشش شده پروژه آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 3,150 فنی وبازرسی پویاصنعت مشتاق ساجات 015UD5B0230023F
1401/05/23 انجام عملیات اجرایی رپرگذاری تعدادی از رودخانه های شهربابک- کرمان - راور - انار و بافت استان کرمان پیمانکاری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد 41,807 سامان سدرود ساجات 0167D5B00700221
1401/06/27 بازنگری مطالعات نقشه برداری و تکمیل نقشه های توپوگرافی طرح تامین آب روستاهای زردشت و خط انتقال دشتاب خبر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت 6,000 نوآوران علوم مکانی ساجات 016RD5B02300334
1400/09/06 خدمات مشاوره و بازرس فنی از تجهیزات هیدرومکانیکال، لوله فولادی و مولد برق باقیمانده کانال انتقال آب نجف آباد جیرفت مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 400 مهندسی و بازرسی فنی ناظران فرایند سدید ساجات 017JD5B0230040E
1401/07/01 خدمات پشتیبانی امور خدماتی اعتبارات هزینه ای ترک تشریفات مناقصه استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 54,018 آتیه داران راه گشای ماهان وزارت تعاون 018TD5B0420021C
1400/10/15 انجام خدمات اندازه گیری وساعت کار کرد منابع آب انتخابی ونمونه بریداریاز آنها جهت انجام شیمیایی استان مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 3,711 امین آبادگر دنیز ساجات 0196D5B0230036A
1400/10/15 انجام خدمات اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و میزان آبدهی منابع آب انتخابی و نمونه برداری از آنها جهت انجام آزمایشهای شیمیایی درسطح استان کرمان مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 3,214 امین آبادگر دنیز ساجات 019DD5B02300359
1401/04/07 مطالعات پدافندغیرعامل سدهای جیرفت تنگوئیه سیرجان ، شهید سلیمانی بافت ، نسا ، قدرونی ، صفارود ، و انجام مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 4,700 مهندسی بهساز روش ساجات 019KD5B02300262
1401/12/28 انجام خدمات بازرسی فنی بر خرید ، حمل و باراندازی بخشی از مواد اولیه و ساخت لوله های ولادی پوشش شده خط لوله طرح آبرسانی به شهرهای جیرفت و عنبرآباد به طول حدود 15000 متر و قطر 1016 میلیمتر مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 3,648 فنی وبازرسی پویاصنعت مشتاق ساجات 01A7D5B0230008D
1401/05/01 گارانتی و پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار آی کن مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 1,113 گروه مهندسی آینده کاوان کهکشان نرم افزار ساجات 01BHD5B02300512
1400/06/17 خرید و استقرار اتوماسیون اداری فرزین مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 3,950 گروه مهندسی آینده کاوان کهکشان نرم افزار ساجات 01BID5B02300349
1401/07/01 انجام عملیات سرویس، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری شبکه و امنیت قراردادهای استعلامی اعتبارات هزینه ای استعلامی استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 8,779 فن آوری سامانه های هوشمند رهام ساجات 01BID5B06A00471
1401/07/01 انجام عملیات طراحی، تولید، پیاده سازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 4,359 دیده بان نت ساجات 01BND5B02300947
1401/08/01 انجام خدمات تشکیل گروه گشت وبازرسی و برخورد با تخلفات منابع آب در محدوده شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، زرند، راور، کوهبنان، سیرجان، شهربابک مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 101,857 مهندسین مشاور یکم ساجات 01BPD5B02300770
1401/08/10 انجام خدمات تشکیل گروه گشت وبازرسی و برخورد با تخلفات منابع آب در محدوده شهرستان های رودبار، قلعه گنج، رفسنجان، انار، بردسیر، کهنوج و منوجان مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان رودبارجنوب / شهر رودبار 88,447 صدرآب نیرو ساجات 01BPD5B02300890
1401/08/01 انجام خدمات تشکیل گروه گشت وبازرسی و برخورد با تخلفات منابع آب در محدوده شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، زرند، راور، کوهبنان، سیرجان، شهربابک مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 101,857 مهندسین مشاور یکم ساجات 01BPD5B02301137
1401/08/10 انجام خدمات تشکیل گروه گشت وبازرسی و برخورد با تخلفات منابع آب در محدوده شهرستان های رودبار ، قلعه گنج ، رفسنجان ، انار ، بردسیر ، کهنوج ، منوجان مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان رودبارجنوب / شهر رودبار 88,447 صدرآب نیرو ساجات 01BPD5B02301194
1401/02/06 مطالعات تکمیلی سد تنگوئیه و بررسی و پایش حوضه آبریز و آب مخزن سد و تعیین عوامل آلاینده آب مخزن سد و پیشنهاد راهکارهای علاج بخشی مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان 1,780 مهندسین مشاور آینده نگار زمین ساجات 01C8D5B0230068F
1401/05/23 احداث ایستگاههای تبخیرسنجی فهرج احداث ایستگاههای تبخیرسنجی فهرج ؛یالخری در شهرستان بم غ پیمانکاری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج 7,350 کهکشان سازه پرگاس ساجات 01C9D5B00700296
1401/10/01 تامین خودرو با راننده در سطح استان امور خدماتی اعتبارات هزینه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 94,000 پارسه سفر کارمانیا وزارت تعاون 01CAD5B04700889
1401/10/01 انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت و واحدهای تابعه امور خدماتی اعتبارات هزینه ای مناقصه استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 243,434 ره پویان پارس کویر وزارت تعاون 01CDD5B0470126E
1401/02/06 انجام خدمات مقطع برداری از ایستگاههای هیدرومتری سطح استان کرمان جهت برآورد حداکثر دبی مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 1,241 طرح آب آراز ساجات 01CFD5B02300867
1401/03/31 انجام خدمات مهندسی مرحله سوم عملیات اجرایی طرح تکمیلی ساماندهی ساحل راست رودخانه هلیل پایین دست پل اول جیرفت مشاوره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت 2,020 مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ساجات 01CKD5B0230079E
1401/08/01 انجام خدمات تشکیل گروه های گشت و بازرسی و برخورد با تخلفات منابع آب در محدوده شهرستان های کرمان، بافت، ارزوئیه، بم، فهرج، ریگان و نرماشیر مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 89,300 مهندسین مشاور یکم ساجات 01CRD5B02300040
1402/01/15 بروزرسانی شبکه پایش کیفی منابع و آلاینده های و تجزیه و تحلیل آنالیزها با داده ها موجود در سطح استان کرمان مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 39,949 مهندسین مشاور یکم ساجات 0226D5B02300179
1401/11/18 انجام خدمات مقطع برداری به منظور تهیه داده ها و ترسیم مقاطع عرضی رودخانه ها در محل ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان کرمان جهت برآورد حداکثر دبی سال آبی 1401-1400 مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 1,580 مهندسین مشاور آینده نگار زمین ساجات 022PD5B02300373
1401/11/19 اندازه گیری سطح چاههای مشاهده ای در سطح استان مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 7,261 میمند راه ندارد 022RD5B0230010A
1401/11/19 اندازه گیری آبدهی وساعت کار کرد منابه آب انتخابی و نمونه برداری از آنها جهت انجام آزمایشهای شیمیایی در سطح استان مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 4,434 میمند راه ندارد 022RD5B02300141
1401/11/19 اندازه گیری سطحآب چاههای مشاهده ای در سطح استان مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 7,261 میمند راه ندارد 022UD5B02300378
1401/11/18 انجام خدمات مقطع بردارب به منظور تهیه ذاذه ها و ترسیم مقاطع عرضی رودخانه ها در محل ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 1,580 مهندسین مشاور آینده نگار زمین ساجات 0232D5B02300189
1401/11/19 انجام خدمات اندازه گیریسطح آب چاههای مشاهده ای در سطح استان مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 7,261 مهندسین مشاور میمند راه ساجات 0233D5B02300061
1401/11/19 اندازه گیری آبدهی وساعت کار کرد منابع انتخابی و نمونه برداری از آنها جهت انجام آزمایشهای شیمیایی در سطح استان مشاوره اعتبارات هزینه ای خرید خدمات مشاوره استان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان 4,434 مهندسین مشاور میمند راه ساجات 0233D5B0230007E

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :