سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه

 

 

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه شرکت آب منطقه ای کرمان

 

 

انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه جاری سال 1402
انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه جاری  سال 1401

انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه جاری 

سال 1400

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :