سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها

دستورالعمل مشارکت عمومی- خصوصی برای طرح های باز تخصیص آب با جایگزینی پساب و کاهش هدر رفت آب

برای دریافت فرآیندهای مرتبط با ایجاد کسب و کار اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 

مجوزهای صادره از سمت این شرکت توسط درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس https://mojavez.ir صورت می پذیرد.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :